VISI DAN MISI

Published: Tuesday, 19 May 2020
  1. Visi Muhammadiyah

“Mengantarkan umat ke gerbang syurga jannatula’in di bawah ridho Allah SWT”.

  1. Misi Muhammadiyah

“Mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar guna memperoleh kebahagiaan umat di dunia dan keselamatan di akherat”.

Hits: 863